• Öğrenme Psikolojisi-Temel Kavramlar

  Öğrenme, tekrar ya da yaşantı yoluyla organizmanın davranışlarında meydana gelen oldukça kalıcı/sürekli değişikliklerdir. Bir davranışın öğrenme olup olmadığını aşağıdaki soruları sorarak anlayabiliriz:

  * Tekrar ya da yaşantı yoluyla mı olmuştur. ?
  * Davranışta değişiklik meydana gelmiş midir ?
  * Değişiklik oldukça kalıcı mıdır ?

  Öğrenmenin temel özellikleri :

  - Davranışta değişme oluşmalıdır.
  - Değişme yaşantı ürünü, çevre ile etkileşim sonucu ya da tekrar sonucu oluşmalıdır.
  - Davranıştaki değişme kalıcı izli olmalıdır.
  - Öğrenme sonucu birey çevreye uyum sağlar.

  Öğrenmenin gerçekleşme sürecindeki temel aşamalar :

  > Bireyin kalıtımla gelen gizil güçlerinin olması ( türe özgü hazır oluş)
  > Bu gizil güçlerin ortaya çıkabileceği fiziksel değişimin gerçekleşmesi ( büyüme)
  > Organizmanın davranışların geektirdiği gelişimsel düzeye erişmesi (olgunlaşma)
  > Büyüme ve olgunlaşma düzeyine erişen organizmanın çevreyle etkileşime geçmesi (yaşantı)
  > Organizmanın davranışı öğrenmesi.
  > Öğrenme sonucu bireyin bazı özellikleri kazanması( alışkanlıklar, tutum ve beklentiler, problem çözme gücü, beceriler, yaşam kalitesi )

  Yaşantı : Bireyin diğer bireylerle ve çevreyle etkileşimi sonucu onda kalan muhteva, iz olarak tanımlanabilir. Öğrenmenin oluşması için yaşantı gerekmektedir. Örneğin; güzel bir manzara izleyen birinin hoşnutluk duyması ya da bir çocuğun annesini gözleyerek konuşma davranışını göstermesi.

  Öğrenme Yaşantısı : Bireyin çevresiyle etkileşimi sonucu davranışında meydana gelen değişmedir. Örneğin; çocuğun etkileşimi sonucunda okuma-yazmayı öğrenmesi

  Davranış, öğrenilmiş davranışlar ve öğrenilmemiş davranışlar olmak üzere iki gruba ayrılır.

  Öğrenilmemiş davranışlar :

  >Doğuştan gelen davranışlar : İçgüdüsel davranışlar, Refleksler
  >Geçici davranışlar : Alkol, ilaç, hastalık, yorgunluk, uyuşturucu madde, narkoz alma v.b. durumlarda meydana gelen davranışlar.
  > Büyüme, sakatlanma ve olgunlaşma sonucu ortaya çıkan davranışlar : Yürüme, dik durma, ses çıkarma

  Öğrenilmiş davranışlar :

  >Sonradan kazanılan davranışlar : Öğrenme ürünü olan davranışlar.

  >>>> İstendik Davranışlar : Planlı eğitim ürünü davranışlar.
  >>>>>>>Planlı olmayan eğitim ürünü olanlar:Aile, akran grubu, tv. internet v.b.
  >>>>>>>Planlı eğitim ürünü davranışlar okul, kurs v.b. (formal eğitim)
  >>>>İstenmedik Davranışlar: Eğitimin hatalı yan ürünü davranışlar.
  This article was originally published in forum thread: Öğrenme Psikolojisi-Temel Kavramlar started by Elektronik View original post