Alanında ilk

Özhan Öztürk, Türk literatüründe bugüne dek hazırlanmış en kapsamlı çalışmaya imza attı.Karadeniz Bölgesi’ne ait dil ve folklor öğelerini maddeleştirdiği iki ciltlik Karadeniz Ansiklopedisi’yle adını duyuran Öztürk, şimdide ansiklopedik formatlı “Folklor ve Mitoloji Sözlüğü” isimli, yirmi bin maddeyi içeren ve kendi alanında Türk literatüründe bugüne dek hazırlanmış en kapsamlı çalışmaya imza attı.

Titizlikle hazırlandı

Phoenix Yayınevi tarafından yayımlanan Özhan Öztürk’ün “Folklor ve Mitoloji Sözlüğü” isimli kitabında ayrıca, batıl inançlar, hayali yaratıklar, halk oyunları alanlarındaki uçsuz bucaksız detaylarıyla yar alıyor
2005 yılında 8 yıllık bir alan araştırması ve literatür takibinin sonucunda Karadeniz Bölgesi’ne ait dil ve folklor öğelerini maddeleştirdiği 2 ciltlik Karadeniz Ansiklopedisi’yle adını duyuran Öztürk, kayıp ya da süregelen tüm uygarlıkların folklorik ya da mitolojik ve paranormal öğelerini, kültürel kahramanları, şehir efsanelerini, doğaüstü olayları, simya, büyü, dinî fenomenleri ve yerel kültürlere özgü sembolleri mitolojiyi ilgilendiren yanlarıyla titizlikle maddeleştirerek 1040 sayfalık çalışmasında amatör mitoloji tutkunlarından akademisyen yazarlara dek tüm okuyuculara bir kaynak kitap olarak sunuyor.

Konuları eksiksiz ele alıyor

İlk Türkçe folklor ansiklopedisi unvanını taşıyan eser, bugüne dek sıkça işlenen Yunan, Roma, Kelt ve Anglo-Sakson inanç dünyasını eksiksiz ele almasının yanı sıra Asya, Afrika, Amerika ve Okyanusya’nın yerel halklarının az bilinen efsane, kültür ve inanç öğelerini; tek ve çok tanrılı dinlerin uygulama, biçim ve sembollerini; Karagöz, Köroğlu, Dede Korkut ve Kral Arthur gibi efsanevi karakterlerin arka plan ve yardımcı unsurlarını ustalıkla tanımlıyor. Mitoloji konulu kitaplarda çoğunlukla geri planda bırakılan Yakut, Tuva, Uygur ve Altay Türkleri gibi Türk soylu halkların detaylı panteon tasviri ve Şamanist geleneklerine de önemli ölçüde yer veriliyor. Sözlük, Cinsel ve etnik hakaretler listeleri gibi ilginç detaylı folklorik derlemeleri içermesinin yanı sıra cinler, dinler, mezhepler, tarikatlar, falcılık ve büyü konularında kategorik sınıflandırma ve analizleriyle yer yer teoloji, etnografi ve okültün de alanına giriyor.
Sonuçta “Folklor ve Mitoloji Sözlüğü” folklor, mitoloji, halk oyunları, okült, teoloji hatta antropoloji konularına ilgi duyan herkesin gerektiğinde başvurabileceği bir referans kitabı olarak kütüphanesinde tozlandıramayacağı bir çalışma olarak gün ışığına çıkıyor

Kitap, mitoloji literatürünün oluşuma emek vermiş yazarlara adandıÖztürk, çalışmasını başta Türk halkbiliminin babası Pertev Naili Boratav olmak üzere Azra Erhat, Cevat Şakir Kabaağaçlı, Metin And gibi Türkçe mitoloji literatürünün oluşuma emek vermiş tüm yazar dostlara adadı.

Kitap Künyesi
Özhan Öztürk. Folklor ve Mitoloji Sözlüğü. Phoenix Yayınevi. 1040 sayfa. İstanbul, 2009 ISBN:9786055738266


Yayın Yılı: 2009
1. Hm. Kağıt
1040 sayfa
17,5x24,5 cm
Karton Kapak
ISBN:6055738266
Dili: TÜRKÇE


İLGİLİ KONULAR:
Kültür > Folklor
Başvuru Kitapları > Sözlük-İmla Kılavuzu
Diğer > Mitoloji

Folklor ve Mitoloji kitabı önsözü

Not: Alıntıdır