Türkiye ' de gelişme göstermiş yağ sanayisi tüm kıyı bölgelerimizde görülmektedir.

Şeker Pancarı kıyı bölgelerimizde en az üretilen tarım ürünümüzdür.