Bu örnekte sırası ile önce birinci butona ve birinci butona basılı iken ikinci butona basılınca LED i yakmayı uyguladık.

İç içe if karar verme işlemi kullanılmıştır.

Önce buton1 sonra ise buton2 okunarak if ile kurgulanmıştır.Kod:
/* www.ilerikontrol.com
  twitter: @mrt4shn */
#define buton1 A1 //A1 portuna bağlı butona isim veriliyor.
#define buton2 A2 //A2 portuna bağlı butona isim veriliyor.
int led = 10; //led isminde ve ilk değeri 10 olan bir integer değişken oluşturuldu.
       //program içerisinde led yazdığımız yere 10 değeri yazılacak.
void setup() {
 Serial.begin(9600); //seri haberleşmeyi hızını belirterek başlatıyoruz.
 //amacımız araçlar->seri port ekranında süreci takip etmek.
 pinMode(led, OUTPUT); //led çıkış olarak ayarlanıyor.
 pinMode(buton1, INPUT);//buton1 giriş olarak ayarlanıyor.
 pinMode(buton2, INPUT);//buton2 giriş olarak ayarlanıyor.
 digitalWrite(led, HIGH); //başlangıçta sönmesi için HIGH gönderildi.
 //Çünkü Multi Function Shield de LEDlerin eksi uçları çıkışa bağlanmış.
}
void loop()
{
 /*butonlara basılınca a1 ve a2 girişlerine sıfır gönderiliyor.
   bu bilgiye göre kodları yazdık.
 */
 int durum1 = digitalRead(buton1);   //öncelikle buton1 i okuduk.
 if (durum1 == 0) {          //butona basılmış ise yapılacakları yazdık.
  Serial.println("buton1 e basıldı"); //kontrol etmek için seri porta msj yazdık.
  delay(200);             //butona basma süreleri arası 200 ms belirledik.
  int durum2 = digitalRead(buton2);  //buton1 e basıldıktan sonra buton2 yi okuduk.
  if (durum2 == 0) {         //buton2 ye de basıldıysa yapılacakları yazdık.
   Serial.println("buton2 ye basıldı"); //seri port ekranına msj yazdık.
   digitalWrite(led, LOW);        //led i yaktık.
   delay(500);              //500ms beklettik.
   digitalWrite(led, HIGH);       //led i söndürdük.
  }
 }
}