Bu örneğimizde Multi Function Shield kullanılmıştır.
Multi Function Shield' da,basıldığında SIFIR-LOW-0V bilgisi gönderen A1,A2 ve A3 girişlerine bağlı olmak üzere 3 adet buton bulunmaktadır.
10,11,12,13. bacaklara bağlı olan LED lerden 10 nolu bacağa bağlı LED' i A1 butonuna bastığımızda söndüreceğiz, A2 ye bastığımızda ise yakacağız.

Ayrıca butonların ikisine de basıldığında 10 nolu LED in yarım saniye aralıklarla yanıp sönmesini sağladık.
Bunu gerçekleştirirken VE operatörünü kullandık. &&: ve operatörü

Ve operatörü birden fazla koşulun aynı anda gerçekleşmesi durumunda BİR-1-TRUE değeri üretir. Bunun dışında tanımlanan koşullardan biri dahi YANLIŞ-0-FALSE değeri üretirse, yani yanlışsa; yanlış değeri üretir.


Kod:
/* www.ilerikontrol.com  twitter: @mrt4shn */
#define buton1 A1 //A1 portuna bağlı butona isim veriliyor.
#define buton2 A2 //A2 portuna bağlı butona isim veriliyor.
int led = 10; //led isimli ve ilk değeri 10 olan değişken tanımlandı.
void setup() {
 pinMode(led, OUTPUT);
 pinMode(buton1, INPUT);//buton1 giriş olarak ayarlanıyor.
 pinMode(buton2, INPUT);//buton2 giriş olarak ayarlanıyor.
}
void loop() {
 int durum1 = digitalRead(buton1); //buton1 okundu ve durum1 isimli integer değişkene aktarıldı.
 int durum2 = digitalRead(buton2); //buton2 okundu ve durum2 isimli integer değişkene aktarıldı.
 if (durum1 == 0) { //durum1 0 ise yani A1 deki butona basıldıysa.
  digitalWrite(led, LOW); // led' e SIFIR,LOW gönder. Yani ledi yak!
 }
 if (durum2 == 0) { //durum2 0 ise yani A2 deki butona basıldıysa.
  digitalWrite(led, HIGH); // led' e BİR, HIGH gönder. Yani ledi söndür!
 }
 if(durum1==0&&durum2==0) { //her ikisine de basıldıysa
  digitalWrite(led,LOW); //ledi yak
  delay(500); //500ms bekle.
  digitalWrite(led,HIGH); //ledi söndür.
  delay(500); //500ms bekle.
 }
}