-Servo Motorlar 0 ile 180 derece arasında dönebilirler.
-1 derecelik aralıklarla hareket ettirilirler.
-Robot kol gibi tam tur dönme gereği olmayan projelerde karşımıza çıkmaktadır.
-Servo motorların kaldırabileceği yükler kgf/cm cinsinden ifade edilir.
-Bu ifade servo ya 1cm lik bir çubuk bağlandığında servo motorun kaldırabileceği ağırlık miktarıdır.
-Eğer 1 cm' den fazla çubuk bağlanırsa uzunluk arttıkça kaldırma aynı oranda düşer.
-Örneğin sg90 mini servo motorun torku 1.8kgf.cm dir. Bu servo motor 1 cm lik bir çubukla kullanılırsa 1.8 kg kaldırabilir. 10 cm çubukla kullanılırsa 180 gr kaldırabilir.Örneğimizde SG90 servo motoru kullandık. Servo motorun kırmızı kablosu Vcc (5V), kahverengi kablosu GND ye, Sarı veya Turuncu kablosu da konum bilgisi almak için PWM destekli bir Arduino Uno çıkışına bağlanır. Biz örnekte 9 nolu çıkışı kullandık.

Kodlarımızı yine satır satır açıkladık.

Kod:
#include <Servo.h> //servo kütüphanesini çağırdık
//www.ilerikontrol.com
//@mrt4shn


Servo servom; // servo sınıfında servom isimli nesne oluşturduk.
int servopin=9; //servo konum bilgisi 9 nolu bacaktan gönderilecek.
void setup()
{
 pinMode(servopin,OUTPUT);
servom.attach(9);  // arduinonun 9. pinini çıkış yaptık.
servom.write(0);  // öncelikle motor 0 derece konumuna gelsin.
}


void loop()
{
for(int derece = 0; derece < 180; derece++){   // 0 dan 180' e adım adım gitme döngüsü
servom.write(derece); //her döngü adımında birer kez derece bilgisi gönderildi.
delay(10);   // 10 ms aralıklarla döngü yap.
 }


 for(int derece = 180; derece > 1; derece--){  // 180 den 0' a adım adım gitme döngüsü
servom.write(derece); //her döngü adımında birer kez derece bilgisi gönderildi.
delay(10); //10 ms aralıklarla döngü yap.
 }
}