Saat bilgisini tutan herhangi bir entegre kullanmadan sadece delay fonksiyonu kullanarak dijital saat gerçekleştirdik.

Her komutun açıklaması açıklama satırlarında yer almaktadır.

Kod:
#include <LiquidCrystal.h> //lcd kütüphanesi çağırıldı.
const int rs = 8, en = 9, d4 = 4, d5 = 5, d6 = 6, d7 = 7; //lcd bacakları sabit int. olarak tanımlandı.
LiquidCrystal ekran(rs, en, d4, d5, d6, d7); //ekran isimli lcd nesnesi oluşturuldu.
int saat = 0, dakika = 0, saniye = 0; //saat dakika saniye değişkenleri tanımlandı.
void setup()
{
 ekran.begin(16, 2); //16 sütunlu 2 satırlı lcd tanımlandı.
 ekran.setCursor(0, 0); ekran.print("00:00:00"); //ilk değer yazıldı.
}


void loop() {
 for (saniye = 0; saniye <= 60; saniye++) //0' dan 60 a kadar saniye döngüsü oluşturuldu.
 {
  delay(1); //saniye aralığı girildi 1000ms=1s
  if (saniye >= 10) ekran.setCursor(6, 0); //saniye 10' dan küçüke 6. sütundan
  else { //değilse
   ekran.setCursor(6, 0); // önce 6.sütuna git.
   ekran.print("0"); //önceki değer kalmasın diye sıfır yaz.
   ekran.setCursor(7, 0); //7.sütuna al.
  }
  ekran.print(saniye); //en son konuma saniye bilgisini yaz.
  if (saniye==60) //saniye 60 ise
  {
   if (dakika < 59) //dakika 59' un altında ise
   {
    saniye=0;ekran.setCursor(6,0);ekran.print("0");ekran.setCursor(7,0);ekran.print(saniye);
    //üst satırda saniye 60 iken sıfırlandı ve ekrana gönderildi.
    dakika++; //dakikayı arttır.
    if (dakika < 10) { //dakika 10' dan küçükken.
     ekran.setCursor(3, 0); //imleç 3.sütuna al
     ekran.print("0"); //önceki bilgiden değer kalmasın diye 0 yaz.
     ekran.setCursor(4, 0); //imleç 4.sütuna al.
     ekran.print(dakika); //dakika bilgisini yaz.
    }
    else {
     ekran.setCursor(3, 0); //imleci 3.sütuna al
     ekran.print(dakika); //dakika bilgisini yaz.
    }
   }
   else
   {
    dakika = 0; //dakika 59 dan küçük değilse ki bu durumda 60' dır değeri.
    saat++; //dakika 60 oldu saati arttırıyoruz.
    if (dakika < 10) { //dakika değeri 10 dan küçükse
     ekran.setCursor(3, 0); //İmleci 3.sütuna al.
     ekran.print("0"); //önceki değerin üstüne 0 yaz.
     ekran.setCursor(4, 0); //İmleci 4.sütuna al.
     ekran.print(dakika); //dakika bilgisini yaz.
    }
    else {//dakika 10 veya daha büyükse yani iki basamaklı ise.
     ekran.setCursor(3, 0); //imleç 3.sütuna alındı.
     ekran.print(dakika); //dakika bilgisi yazıldı.
    }
   }
   if (saat < 10) { //saat 10' dan küçükse.
    ekran.setCursor(0, 0); //İmleci sol üste al.
    ekran.print("0"); //önceki veriden değer kalmasın diye sıfırla.
    ekran.setCursor(1, 0);//imleç 1.sütuna
    ekran.print(saat); //saat bilgisi yaz.


   }
   else if (saat < 24) {
    //10 ve daha büyük 24' e kadar bir değerse
    ekran.setCursor(0, 0);//imleç sol üste.
    ekran.print(saat); //saat bilgisi yaz.
   }
   else if (saat == 24)
    //saat değeri 24 olursa
   {
    saat = 0; //sıfırla
    ekran.setCursor(0, 0);//imleci sol üste al.
    ekran.print("0"); //önceki bilginin üstüne 0 yaz.
    ekran.setCursor(1, 0); //imleci 1.sütuna al.
    ekran.print(saat); //saat bilgisini yaz.
   }
  }
 }
}