Kod:
/* www.ilerikontrol.com */
int led1=10,led2=11; //10 ve 11 nolu bacak led1 ve led2 değişkenleri ile eşleştirildi.
void setup() {
 pinMode(A1,INPUT); //a1 ve a2 analog bacakları giriş yapıldı.
 pinMode(A2,INPUT);
 pinMode(led1,OUTPUT); //led1 ve led2 çıkış yapıldı
 pinMode(led2,OUTPUT);
 digitalWrite(led1,HIGH); //led1 ve led2 0' da yanacak şekilde bağlandığı için bir kereliğine 1 gönderilerek söndürüldü.
 digitalWrite(led2,HIGH);
}


void loop() {
 int durum1=digitalRead(A1); //a1 deki butondan gelen bilgi okundu. Durum 1 değişkenine aktarıldı.
 int durum2=digitalRead(A2); //a2 deki butondan gelen bilgi okundu. Durum 2 değişkenine aktarıldı.
 if(durum1==0 and durum2==1) //durum1 0 ve durum2 1 ise yapılacaklar belirlendi.
 {
  digitalWrite(led1,0);digitalWrite(led2,1);
 }
 else if(durum1==1 and durum2==0) //durum1 1 ve durum2 0 ise yapılacaklar belirlendi.
 {
  digitalWrite(led1,1);digitalWrite(led2,0);
 }
 else if(durum1==0 and durum2==0) //durum1 ve durum 2 0 sa yapılacaklar belirlendi.
 {
  digitalWrite(led1,0);digitalWrite(led2,0);
 }
 else // yukarıdaki şartların hiçbiri gerçekleşmezse yapılacaklar belirlendi.
 { 
  digitalWrite(led1,1);digitalWrite(led2,1);
 }
/* www.ilerikontrol.com */
}