Kod:
int i=0; // i tamsayı değişkeni tanımlandı. İlk değeri sıfır atandı.
int led[]={2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}; //led isminde 10 öğeden oluşan bir dizi tanımlandı.
void setup() {
 for(i=0;i<12;i++) //10 çıkışı tek satırda çıkış yapmak için for döngüsü kuruldu.
 {
  pinMode(led[i],OUTPUT);
  digitalWrite(led[i],1); //Başlangıçta 1 gönderilerek ledler söndürüldü.
 }


}
void loop() {
 for(i=0;i<10;i++) //0 dan başlayan 10 dan küçük olduğu müddetçe birer adım hareket eden bir döngü kuruldu.
 {
  digitalWrite(led[i],0); // led[i] ile 2 nolu bacaktan başlayarak 11 nolu bacağa kadar sırayla sıfır gönderilir.
  delay(200); //200 ms aralık verildi.
 }
  for(i=9;i>=0;i--) //9 dan başlayarak 0 a doğru birer adıma azalan for döngüsü kuruldu.
 {
  digitalWrite(led[i],1); //her seferinde led dizisine 1 gönderilerek ilgili bacaktaki led söndürüldü.
  delay(200);
 }


}