• Vize notunun %40 ını final notunun %60 ını alıp ortalama hesaplayan;
 • Ortalama 50 ve üstü ise olumlu ifade, 50 altında ise olumsuz ifade gösteren;
 • Girilen not değerlerinin ortalaması istenilen aralıkta değilse MsgBox nesnesi ile kullanıcıyı uyaran ve TextBox' ları temizleyen bir program yazılmıştır.
 • Sayı yerine metin girişi yapıldığında try catch yapısı ile hatayı yakalayan bir kodlama kullanılmıştır.


Yapılan kodlama ders içeriğinde daha sonra geliştirilmek üzere "eksiklikler" barındırmaktadır.Kodlar ise aşağıda yer almaktadır. Nesnelerin değişen özellikleri kodlardan takip edilebilir.
Ancak başlangıçta PictureBox1 ve 2 olmak üzere iki resim kutusu eklenerek, ilk resimleri olumlu ve olumsuz ifadeler yapılmıştır. Program çalıştığında görünmemeleri için de (kodlarla görünür hale getiriliyor) Properties penceresinden Visible özelliği False olarak ayarlanmıştır.

Kod:
Public Class Form1
  Dim ortalama As Integer
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Try
      ortalama = TextBox1.Text * 0.4 + TextBox2.Text * 0.6
      If (ortalama >= 0 And ortalama < 50) Then
        Label3.Text = ortalama
        Label3.BackColor = Color.IndianRed
        PictureBox2.Visible = True
        PictureBox1.Visible = False
      ElseIf (ortalama >= 50 And ortalama <= 100) Then
        Label3.Text = ortalama
        Label3.BackColor = Color.HotPink
        PictureBox2.Visible = False
        PictureBox1.Visible = True
      Else
        Beep()
        MsgBox("Değerleri kontrol ediniz")
        TextBox1.Clear()
        TextBox2.Clear()
        Label3.Text = ""
        TextBox1.Focus()
      End If
    Catch
      Beep()
      MsgBox("Değerleri kontrol ediniz")
      TextBox1.Clear()
      TextBox2.Clear()
      Label3.Text = ""
      TextBox1.Focus()
    End Try
  End Sub
End Class