Visual Basic verilerinizin farklı türlere dönüşümleri için bir çok olanak sağlamaktadır. Öncelikle dönüştürme işlemlerinin bir listesini görelim.

CBool (değişken veya değer)
CByte (değişken veya değer)
CChar (değişken veya değer)
CDate (değişken veya değer)
CDbl (değişken veya değer)
CDec (değişken veya değer)
CInt (değişken veya değer)
CLng (değişken veya değer)
CObj (değişken veya değer)
CSByte (değişken veya değer)
CShort (değişken veya değer)
CSng (değişken veya değer)
CStr (değişken veya değer)
CUInt (değişken veya değer)
CULng (değişken veya değer)
CUShort (değişken veya değer)

Bu ifadelerin başındaki C harfi Convert kelimesinden gelmektedir. Dönüştür anlamına gelen convert ifadesini dönüştürülecek veri türü kısaltması takip etmektedir. Örneğin; CBool ifadesı Convert to Boolean anlamını taşımaktadır. Boolean veri türü True veya False değerlerini alabilen bir veri türüdür.

CBool içerisinde kullanılan değişken türü Sayısal ifade olabilir. Döndürdüğü değer ise her zaman Boolean veri türündedir. Sayısal ifade dışındaki değerler için hata kodu oluşturmaktadır.

CByte