Bu programda işine araba ile giden bir kişinin aylık yakıt masrafı girilen veriler üzerinden hesaplanmak istenmiştir.
Günlük yol, aylık işe gitme sayısı, 100 km' de litre cinsinden yakıt tüketimi, gaz, benzin, dizel litre fiyatı girilerek aracınızın aylık yakıt masrafını hesaplayabilirsiniz.

Try Catch Blokları ve if denetimleri ile programın olası hatalarının önüne geçilmiştir. Rakam yerine harf girildiğinde program bu hatayı Try Catch ile yakalayıp kullanıcıya MsgBox nesnesi ile uyarı vermektedir.Kod:
Public Class Form1
  Dim yol As Integer   'yol adında tamsayı bir değişken tanımlandı.
  Dim gun As Integer   'gun adında tamsayı bir değişken tanımlandı.
  Dim tuketim As Double  'tuketim adında ondalıklı sayı değişkeni tanımlandı.
  Dim kmtuketim As Double 'kmtuketim adında ondalıklı sayı değişkeni tanımlandı.
  Dim gaz As Double    'gaz adında ondalıklı sayı değişkeni tanımlandı.
  Dim benzin As Double  'benzin adında ondalıklı sayı değişkeni tanımlandı.
  Dim dizel As Double   'dizel adında ondalıklı sayı değişkeni tanımlandı.
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Try 'hata yakalama kodu başlangıcı
      yol = CInt(TextBox4.Text)        'yol bilgisi tamsayı türünde TB4 den edinildi.
      gun = CInt(TextBox5.Text)        'gun bilgisi tamsayı türünde TB5 den edinildi.
      tuketim = CDbl(TextBox6.Text)      'tuketim bilgisi ondalıklı sayı türünde TB6' dan edinildi.
      kmtuketim = tuketim / 100        'km başına tüketim hesaplandı.
      Label5.Text = CStr(kmtuketim) & " lt." 'km başına tüketim L5' e yazıldı ve sonuna lt eklendi.
      If (TextBox1.Text <> "") Then      'TB1 boş değilse gaz verisini oku.
        gaz = CDbl(TextBox1.Text)      'Boş olduğunda hata oluşmasın diye
      End If
      If (TextBox2.Text <> "") Then      'TB2 boş değilse gaz verisini oku.
        benzin = CDbl(TextBox2.Text)    'www.ilerikontrol.com
      End If
      If (TextBox3.Text <> "") Then      'TB3 boş değilse gaz verisini oku.
        dizel = CDbl(TextBox3.Text)
      End If
      If (RadioButton1.Checked = True) Then      'Gaz seçili ise gaz verisi ile sonucu hesaplatan denetim.
        Label6.Text = CStr(yol * gun * kmtuketim * gaz) & " TL"
      ElseIf (RadioButton2.Checked = True) Then    'benzin seçili ise benzin verisi ile sonucu hesaplatan denetim.
        Label6.Text = CStr(yol * gun * kmtuketim * benzin) & " TL"
      ElseIf (RadioButton3.Checked = True) Then    'dizel seçili ise dizel verisi ile sonucu hesaplatan denetim.
        Label6.Text = CStr(yol * gun * kmtuketim * dizel) & " TL"
      End If
    Catch 'hata yakalama kod bloğunun sonu ve hata varsa çalışacak kodların başlangıcı
      Beep()
      MsgBox("Hesaplama işlemi için tüm verileri doğru giriniz") 'www.ilerikontrol.com
      TextBox1.Clear() 'TextBox ları temizledik.
      TextBox2.Clear()
      TextBox3.Clear()
      TextBox4.Clear()
      TextBox5.Clear()
      TextBox6.Clear()
      TextBox4.Focus() 'Görünümde birinci sırada olan TB4 e imleci taşıdık.
    End Try 'hata yakalama kodlarının sonu.


  End Sub 'buton1 fare tıklaması olayı kod alanının sonu
End Class 'form1 sınıfı sonuPROGRAMI GELİŞTİRME ÖNERİLERİ

-Gaz, benzin ve dizel lt fiyatlarının girildiği textboxlara tıklandığında otomatik olarak ilgili RadioButton' un yani yakıt seçeneğinin işaretlenmesi kullanıcının işini daha da kolaylaştıracaklar.
-TextChanged olayına veya MouseClick olayına RadioButton ların Checked özelliklerini True yapan kodlar eklenebilir.

Diğer önerilerinizi mesaj altına yazınız.