Kod:
int led=10,i=0,sayac=0;
void setup() {
 Serial.begin(9600); // seri port ekranına da mesaj yazmak için seri haberleşme başlattık.
 pinMode(A1,INPUT);
 pinMode(A2,INPUT);
 pinMode(led,OUTPUT);
 digitalWrite(led,1);
}


void loop() {
 int durum1=digitalRead(A1);
 int durum2=digitalRead(A2);
 if(durum1==0) { //buton1 den sıfır bilgisi gelmiş ise. Basıldıysa sıfır gelecek bağlantı yapılmıştı.
  sayac++; //sayac değişkenini 1 arttır.
  Serial.print("butona basıldı : "); //seri port ekranına butona basıldı yazıldı ve satır başı yapılmadı.
  Serial.println(sayac); //sayac değişkeninin değeri seri port ekranına yazıldı ve satır başı yapıldı. println ile.
  delay(200); //200 ms butondan el çekme süresi verildi.
 }
 if(durum2==0) { //buton2 den sıfır bilgisi gelmiş ise. Basıldıysa sıfır gelecek bağlantı yapılmıştı.
  for(i=1;i<=sayac;i++) //1 den başlayan sayac değeri ile biten döngü kuruldu.
  {
   digitalWrite(led,0);
   delay(250); 
   digitalWrite(led,1);
   delay(250); 
  }
  sayac=0; //sayac sıfırlandı.
  delay(200);//200 ms butondan el çekme süresi verildi.
 }


}
Bu program, A1' e bağlı sıfır gönderen butona basılış sayısını kaydetmektedir.
A2 butonuna basılınca basma sayısı kadar, 10 nolu bacaktaki ledin ışık vermesi istenmiştir.