Programdan beklenenler:

-Başlangıçta tüm ledler sönük olacak.
-A1 butonuna basılınca sırasıyla ve 200 ms aralıklarla 10,11,12,13 yanacak.
-A2 butonuna basılınca sırasıyla ve 200 ms aralıklarla 13,12,11,10 nolu ledler sönecek.
-A3 butonuna basılınca 4 led birden yanacak ve 200 ms sonra sönecek. Bu işlem 10 kez tekrarlanacak.

Kod:
void setup() {
 pinMode(10, OUTPUT); //ledlerin bağlı olduğu bacaklar çıkış yapılıyor.
 pinMode(11, OUTPUT);
 pinMode(12, OUTPUT);
 pinMode(13, OUTPUT);
 pinMode(A1, INPUT); //butonların olduğu bacaklar giriş yapılıyor.
 pinMode(A2, INPUT);
 pinMode(A3, INPUT);
 digitalWrite(10, 1); digitalWrite(11, 1); digitalWrite(12, 1); digitalWrite(13, 1);
 //başlangıçta tüm ledler söndürülüyor.
}


void loop() {
 int durum1 = digitalRead(A1); //butonlardaki bilgiler okundu ve durum değişkenlerine
 int durum2 = digitalRead(A2); //aktarıldı.
 int durum3 = digitalRead(A3); //www.ilerikontrol.com
 if (durum1 == 0) //A1 deki butona basıldıysa.
 {
  digitalWrite(10, 0);
  delay(200);
  digitalWrite(11, 0);
  delay(200);
  digitalWrite(12, 0);
  delay(200);
  digitalWrite(13, 0);
  delay(200);
 }
 else if(durum2==0) //A2 deki butona basıldıysa.
 {
  digitalWrite(13, 1);
  delay(200);
  digitalWrite(12, 1);
  delay(200);
  digitalWrite(11, 1);
  delay(200);
  digitalWrite(10, 1);
  delay(200);
 }
 else if(durum3==0) //A3 deki butona basıldıysa.
 {
  for(int i=1;i<=10;i++){ //1 den 10 a kadar 10 kez tekrar eden for döngüsü kuruldu.
   digitalWrite(10,0);digitalWrite(11,0);digitalWrite(12,0);digitalWrite(13,0);
   delay(200);
   digitalWrite(10,1);digitalWrite(11,1);digitalWrite(12,1);digitalWrite(13,1);
   delay(200);
  }
 }


}