For döngüsü programlama dillerinin en temel yapı taşlarından biridir. İstenilen işlemlerin istenildiği kadar tekrarlanmasını sağlar. Genel yazım ifadesi aşağıdaki gibidir.

Kod:
For sayac_degiskeni [ As VeriTürü ] = Başlangıç_Degeri To Bitiş_Degeri [ Step step ]   
[ statements ]   
[ Continue For ]   
[ statements ]   
[ Exit For ]   
[ statements ] 
Next [ sayac_degiskeni ]
sayac_değişkeni: Bu for döngüsü için gereklidir. Döngünün çalışmasını sağlayan ana değişkendir.
[ As VeriTürü ] :Bu ifade isteğe bağlı yazılır. Değişken türü daha önce belirlendiyse yazımı gerekli değildir.
Başlangıç_Değeri : Bu ifade gereklidir. Döngünün sayıma başlayacağı ilk değerdir. Bir sayı veya sayı içeren değişken olabilir.
Bitiş Değeri : Bu ifade gereklidir. Döngünün bitiş değerini belirler. Sayı veya sayı içeren değişken olabilir.
[ Step step ] : İsteğe bağlıdır. Sayaç değişkeninin artış miktarı buraya yazılabilir.
[ statements ] :For döngüsü içerisinde çalıştırılacak kodları temsilen ana ifadeye yazılmıştır. Döngünün her adımda çalıştıracağı kodlardır.
[ Continue For ] :Bu ifade Continue For, döngünün devam etme durumları ayarlanmak istenirse kullanılır.
[ Exit For ] : Bu ifade Exit For, döngünün kesilmek istendiği durumların ayarlanması istenirse kullanılır.

Örneklerle devam edelim.

Button1 isimli nesnemize tıklanınca bir label içerisine 1 den 10 a kadar sayıları yazacak kodları aşağıdaki gibidir.

Kod:
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    For sayac As Integer = 1 To 10 Step 1
      Label1.Text = Label1.Text + sayac.ToString()
    Next sayac
  End Sub

Bitiş değeri verilen değere kadar olan tamsayıların toplamını bulan kodlar:

Kod:
Public Class Form1 'Form1 sınıfı oluşturuldu.
  Dim bitis As Integer = 0 'bitis isimli ilk değeri sıfır olan değişken tanımlandı.
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click 'button1 in fare tıklaması olayı
    bitis = CInt(TextBox1.Text) 'TextBox1 de ki sayı Integer türünde alındı.
    Label1.Text = 0 'Label1.Text içeriği başlangıçta sıfır yapıldı.
    For sayac As Integer = 1 To bitis Step 1 'Başlangıç değeri 1 olan bitiş değeri bitis değişkeni olan, adım miktarı 1 olan döngü tanımlandı.
      Label1.Text = Label1.Text + sayac 'Label1.Text içerisinde o an ki label içeriğine sayac değeri eklenerek yazıldı.
    Next sayac ' sonraki sayac değeri
  End Sub 'Button 1 fare tıklaması olayı kapatıldı.
End Class ' Form 1 sınıfı kapatıldı.