Bu uygulamada metin birleştirme ile birlikte RadioButton ve InputBox örnekleri verilmiştir.

Kod:
Public Class Form1 'Form1 sınıfı oluşturuldu.
  Dim dogumm As Integer ' dogumm isimli form1 de geçerli değişken tanımlandı. Tamsayı türünde.
  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Dim dogum As Integer = InputBox("Doğum yılınızı giriniz=") 'Doğum yılı alındı ve dogum isimli yerel değişkene aktarıldı.
    dogumm = dogum 'Button1 fare tıklaması olayı dışına da bu veriyi taşımak için form1 de geçerli olan dogumm değişkenine bilgi aktarımı yapıldı.
    Dim isim As String 'İsim ve soy isim metin türünde değişkenleri tanımlandı.
    Dim soyisim As String
    isim = InputBox("İsminizi giriniz:") 'İsim ve soy isim bilgileri InputBox yardımı ile alınıyor.
    soyisim = InputBox("Soy isminizi giriniz:")
    Label2.Text = isim + " " + soyisim + " " + CStr(2019 - dogumm) + " yaşındasınız " 'İsim Soyisim .. yaşındasınız metin formatı oluşturuldu.
    If RadioButton1.Checked = True Then 'Radio1 butonu seçili ise
      Label2.BackColor = Color.LightBlue 'Label arkaplan rengini açık mavi yap.
    ElseIf RadioButton1.Checked = True Then 'Radio2 butonu seçili ise 
      Label2.BackColor = Color.Pink 'Label arkaplanını pembe yap.
    Else 'www.ilerikontrol.com
      Label2.BackColor = Color.White 'yukarıdaki şartlar doğru değilse beyaz yapılır.


    End If
  End Sub


  Private Sub RadioButton1_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton1.CheckedChanged
    Label2.BackColor = Color.LightBlue 'Radio butonu durumu değişirse, label arkaplanını açık mavi yap.
  End Sub


  Private Sub RadioButton2_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles RadioButton2.CheckedChanged
    Label2.BackColor = Color.Pink 'Radio butonu durumu değişirse, label arkaplanını pembe yap.
  End Sub
End Class
Kod:
Label2.Text = isim + " " + soyisim + " " + CStr(2019 - dogumm) + " yaşındasınız "
Label2.Text' ine mesajı birleştirerek aktaran bu kodu incelemekte fayda var. Bu açıdan aşama aşama çıktılarını göstermeye çalışacağız.

Kod:
Label2.Text = isim
Bu durumda isim değişkeni metin türünde olduğu için Label2 metnine de InputBox ile alınan isim değişkeni yazılır.

Kod:
Label2.Text = isim + " " + soyisim
Bu aşamada ise metin türündeki isim değişkeninden sonra metin birleştirme işleci olarak + kullanılmış.
Sonrasında ise çift tırnaklar içerisinde metin gönderme işlemi ile boşluk eklenmiştir.
Yine metin birleştirme yardımı ile soyisim olarak isimlendirilmiş String türündeki değişkenin içeriği Label metnine eklenecektir.

Kod:
Label2.Text = isim + " " + soyisim + " " + CStr(2019 - dogumm) + " yaşındasınız "
Metin birleştirme işleci anlaşıldıktan sonra mesajın tümüne bakmakta fayda vardır.
Mesajın tümünde dikkat çeken detay CStr tür dönüştürme işlevi içinde gerçekleştirilen matematiksel ifadedir. Bu ifade ile 2019-dogumm işleminden çıkan Integer (tamsayı) değişken metne dönüştürülmüştür.

Son olarak da programın çalışma gif ine bir göz atalım: