C Karakter kodları

\b Geri silme
\f Sayfa sürümü
\n Satır başı
\r Satır sonu
\t Yatay sekme
\v Düşey sekme
\" Çift tırnak
\' Tek tırnak
\? Soru işareti
\0 NULL
\\ Ters kesme
\O Sekizli düzende sabit
\xH Onaltılı düzende sabit
\a Zil