:: Kapsam operatörü
.* Sınıf üyesine adresi çözme
->* Sınıf üyesine adresi çözme (işaretçi tipi)
[ ] İndisleme
( ) Fonksiyon bildirimi
: Sınıf elemanları için ilk değer listesi
& Adresleme operatörü