Java nedir?

Java, Sun Microsystems tarafından 1991'de tasarlanmış programlama dilidir. İlk önce "Oak" olarak adlandırılmış ve 1995'de adı "Java" olarak değiştirilmiştir. Java, C++ gibi nesne yönelimli bir dildir. Java programları sınıflardan oluşur ve bu programlar java derleyicisi (javac) ile derlenir. Ancak derleyici diğer dillerde olduğu gibi çalıştırılabilir program (ör: exe dosyaları) yerine bytecode adı verilen bir kod oluşturur. Bu kod "Java Virtual Machine" (JVM) tarafından çalıştırılır. Bu yüzden java ortam-bağımsız bir dildir ve JVM bulunan bütün makinelerde çalışır. Java, güvenli ve taşınabilir olmasının yanı sıra internette dinamik içerikli birçok sitede html içine gömülü betikler olarak ve applet denen uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.