Java Veri tipleri

TamsayılarAd Genişlik Aralık

long 64 -9,223,372,036,854,775,808 ile 9,223,372,036,854,775,807
int 32 -2,147,483,648 ile 2,147,483,647
short 16 -32,768 ile 32,767
byte 8 -128 ile 127
Kayan Noktalı Tipler
Ad Genişlik Ortalama Aralık
double 64 4.9e-324 ile 1.8e+308
float 32 1.4e-045 ile 3.4e+038
Bunlara ek olarak "char" karakter ve "boolean" mantıksal tipleri vardır.