Sonuçlar 1 to 2 of 2

Konu: Visual Basic Menüleri ve Anlamları...

 1. #1

  Default Visual Basic Menüleri ve Anlamları...

  File Menüsü:

  New Project : Yeni bir proje başlatır ( Ctrl + N )

  Open Project : Daha önce kaydedilmiş bir projeyi açar ( Ctrl + O )

  Add Project : Uygulamaya yeni projeler ekler

  Remove Project : Uygulama içindeki bir projeyi uygulamadan çıkarır

  Save Project : Projede bulunan tüm nesneleri kaydeder

  Save Project As : Tüm nesneleri ve projeyi yeni bir isimle kaydeder

  Save : Sadece aktif nesneyi kaydeder

  Save As : Sadece aktif nesneyi yeni bir isimle kaydeder

  Print : Projeyi yazdırır ( Ctrl + P )

  Current Module : Aktif modülü yazdırır

  Current Project : Projede bulunan bütün nesneleri yazdırır

  Form Image : Form görüntüsünü yazdırır

  Form as Text : Nesnelere ait özellikleri yazdırır

  Print Setup : Yazıcı ve baskı ayarlarını değiştirir

  Make Project1.exe : EXE dosya oluşturur

  Auto Increment : Program sürüm numarası her exe yapışta otomatik olarak artar

  Exit : Visual Basic programından çıkış

  .................................................. .................................................. .............................

  Edit Menüsü

  Undo : Geri al

  Redo : Son yapılan işlemi tekrarla

  Cut : Kes ( Ctrl + X )

  Copy : Kopyala ( Ctrl + C )

  Paste : Yapıştır ( Ctrl + V )

  Paste Link : DDE uygulamalarında bir Windows uygulamasından Clipboard�a

  kopyalanan verileri VB uygulaması içine aktarır

  Delete : Silme

  Delete Table From Database : Veri tabanından bir tabloyu siler

  Select All : Tüm kod yada kontrolleri seçer ( Ctrl + A )

  Select All Columns : Veri kaynağı penceresinde bulunan tüm alanları seçer

  Table : Tablo işlemleri yapar

  Set Primary Key : Seçilen bir sütun için birincil anahtar tanımlar

  Insert Column : Tabloya yeni bir alan ekler

  Delete Column : Tablodan bir alan siler

  Find : Belirli bir ifadeyi arar

  Current Procedure : Sadece aktif alt program içerisinde arar

  Current Module : Sadece aktif olan form veya modülde arar

  Current Project : Projede bulunan bütün form ve modüllerde arar

  Find Next : Bir sonrakini arar

  Replace : Bir ifadeyi arayarak başka bir ifade ile değiştirir

  Indent : İmlecin bulunduğu satırı bir tab sağa kaydırır

  Outdent : İmlecin bulunduğu satırı bir tab sola kaydırır

  Insert File : Koda imlecin bulunduğu noktadan itibaren başka bir dosyadan

  alınan kodu ekler

  List Properties/Methods : Kod penceresine yazılan ifadeden sonra yazılabilecek

  diğer ifadeleri gösterir

  List Constants : İfadenin alabileceği sabit değerleri gösterir

  Quick Info : Fonksiyon, metot, prosedür ve değişkenlerin yazılışını gösterir

  Parameter Info : Fonksiyon veya ifadelerin içerdikleri parametreleri gösterir

  Complete Word : Yazılan ifadenin otomatik olarak tamamlanmasını sağlar

  Bookmarks : Sık kullanılan satırlara kolay bir erişim sağlar

  Toggle Bookmark : Ulaşılmak istenen satırı işaretler veya işareti iptal eder

  Next Bookmark : Bir sonraki işaretlenmiş kod satırına gider

  Previous Bookmark : Bir önceki işaretlenmiş kod satırına gider

  Clear All Bookmarks : Aktif penceredeki tüm işaretlemeleri iptal eder

  .................................................. .................................................. .............................

  View Menüsü :

  Code : Kod penceresini gösterir

  Object : Kod ortamında adı geçen kontrolü form üzerinde gösterir

  Definition : Değişkenin nerede tanımlandığını gösterir

  Last Position : Kod penceresindeki bulunulan son noktaya geri gider

  Object Browser : Nesne tarayıcı penceresini açar ( F2 )

  Debug : Projeyi satır satır çalıştırır ve değişkenlerin değerlerini gösterir

  Immediate Window : Hata ayıklama penceresi.Debug modda değişken üzerinde

  işlem yapılmasını sağlar

  Local Window : Debug modda kontrollere ait değerlerin izlemesini sağlar

  Watch Window : Debug modda Debug - Add Watch menüleri ile eklenen

  değişkenlerin değişiminin izlemesini sağlar

  Call Stack : Aktif olan prosedür çağrılarının listesini gönderir

  Project Explorer : Projedeki dosyaları görüntüler ( Ctrl + R )

  Project Window : Properties penceresini görüntüler

  Form Layout Window : Layout peceresini görüntüler

  Property Pages : Özellikleri topluca değiştirme imkanı verir ( F4 )

  Table : Diyagram pencerelerini görünür kılar. Query, View ve veritabanı

  tasarım pencerelerinde kullanılır

  Show Panes : Query ve View tasarım pencerelerindeki kısımları görüntüler

  Zoom : Diyagram penceresini belirtilen oranlarda görüntüler

  Toolbox : Toolbox penceresini görüntüler

  Color Palet : Renk penceresini görüntüler

  Data View Window : Data view penceresini görüntüler

  Toolbars : Araç çubuklarını gösterilip gizler.

  Project Menüsü

  Add Form : Projeye form eklenir

  Add MDI Form : Projeye MDI form eklenir

  Add Module : Projeye Module eklenir

  Add Class Module : Projeye Class Module eklenir

  Add User Control : Projeye kullanıcı kontrolü eklenir

  Add Property Page : Oluşturlan ActiveX için Property Page eklenir

  Add User Document : ActiveX dökümanı eklenir

  Add DHTML Page : Dinamik HTML uygulamalarına dinamik HTML sayfası eklenir

  Add Data Report : Veritabanı uygulamalarına Data Report eklenir

  Add WebClass : Int. Information Server uygulamalarına WebClass

  nesnesi eklenir

  Add Microsoft UserConneciton : UserConneciton nesnesi eklenir

  More ActiveX Designers : Kullanılabilecek ActiveX tasarımlarını listeler

  Add File : Hazır modül, form, sınıf modülleri dosyalar gibi

  bileşenleri eklenir

  Remove : Seçili olan dosyayı projeden çıkarır

  References : Nesne kütüphanelerinden nesneler eklenir

  Components : ToolBox�a yeni kontroller eklenir ( Ctrl + T )

  Project Properties : Proje ile ilgili özellikler ayarlanır

  .................................................. .................................................. .............................

  Format Menüsü :

  Align : Form üzerindeki kontrolleri aynı hizaya getirir

  Lefts : Kontrollerin sol taraflarını hizalar

  Centers : Kontrollerin merkez noktalarını hizalar

  Rights : Kontrollerin sağ taraflarını hizala

  Tops : Kontrollerin üst taraflarını hizalar

  Middles : Kontrollerin üst üste getirerek orta kısımlarını hizalar

  Bottoms : Kontrollerin alt taraflarını hizalar

  To Grid : Kontrollerin form üzerinde noktalarla göre hizalanır

  Make Same Size : Form üzerindeki kontrolleri aynı boyuta getirir

  Width/Height : Kontrolleri aynı genişliğe / yüksekliğe ayarlar

  Both : Kontrolleri aynı yükseklik ve genişliğe ayarlar

  Size to Grid : Kontrollerin köşe ve kenar çizgilerini gridlerle çakıştırır

  Horizontal Spacing : Kontrollerin arasındaki yatay boşluğu ayarlar

  Make equal : Kontrollerin arasındaki yatay boşlukları eşitler

  Increase/Decrease : Kontrollerin arasındaki yatay boşlukları artırır/azaltır

  Remove : Kontrollerin arasındaki yatay boşlukları tamamen kaldırır

  Vertical Spacing : Kontrollerin arasındaki dikey boşluğu ayarlar

  Make Equal : Kontrollerin arasındaki dikey boşlukları eşitler

  Increase/ Decrease : Kontrollerin arasındaki dikey boşlukları artırır/azaltır

  Remove : Kontrollerin arasındaki dikey boşlukları tamamen kaldırır

  Center In Form : Form üzerindeki kontrolleri formun ortasına koyar

  Order : Form üzerindeki kontroller üst üste ise sıralarını değiştirir

  Bring to Front : Alttaki kontrollü üste alır

  Send to Back : Üstteki kontrollü alta alır

  Lock Controls : Kontrollerin form üzerindeki yerlerini sabitler

  .................................................. .................................................. .............................

  Debug Menüsü :

  Step Into : Programı adım adım çalıştır ( F8 )

  Step Over : Prosedür çağrıları halinde adım adım çalıştırılır

  Run To Cursor : Programı yeniden başlatarak imlecin olduğu kısma kadar işletir

  Add Watch : Program çalışırken izlenecek değişkenler eklenir

  Watch Expression : İfadenin değerini gösterir

  Break When Value True : Değişkenin değeri sıfırdan farklı ise program durur

  Breake When Value Changes : Değişkenin değeri değiştiğinde program durur

  Edit Watch : Add Watch ile eklenen değişkenleri siler veya değiştirir

  Quick Watch : Seçilen değişkenin veya işlemin o andaki değerini gösterir

  Toggle Breakpoint : Programın BreakPoint bulunan koda kadar çalıştırır

  Clear All Breakpoints : Tüm durdurma noktalarını siler

  Set Next Statement : Durdurulma noktasından sonra çalıştırılabilir ilk komutu seçer

  Show Next Statement : Durdurulma noktasından sonra çalıştırılacak ilk komutu gösterir

  .................................................. .................................................. .............................

  Run Menüsü :

  Start : Programı çalıştırır ( F5 )

  Start With Full Compile : Projenin tamamını kontrol ettikten sonra çalıştırır

  Break : Çalışmakta olan programı geçici olarak durdurur (Ctrl + Break)

  End : Çalışan bir programın çalışmasını sona erdirir

  ReStart : Geçici olarak durdurulmuş programın çalışmasını baştan başlatır

  .................................................. .................................................. .............................

  Tools Menüsü :

  Add Procudure : Projeye; fonlsiyon, alt program, olay ve özellik eklenir

  Menü Editor : Mönü tasarımı yapılır ( Ctrl + E )

  Options : Çalışılan pencerelerle ilgili özellikler değiştirilir

  Auto Syntax Check : Kodları yazılışını otomatik olarak kontrol eder

  Require Variable Declaration : Değişkenleri tanımlama mecburiyeti getirir

  Auto List Members : Kodlamada kontrol özelliklerini otomatik olarak tamamlar

  Auto Quick Info : Fonksiyon parametrelerini otomatik olarak tamamlar

  Auto Data Tips : Debug moda bir değişkenin üzerinde mouse ile durulduğunda

  değişkenin değerini gösterir

  Editor Format : Kod penceresinin renk ve font özellikleri ayarlanır

  .................................................. .................................................. .............................
  Add-Ins Menüsü :

  Add-In Manager : Yardımcı uygulama ekleme penceresi

  Load On StartUp : Visual Basic çalıştırıldığında yardımcı programı

 2. #2

  Default

  tşk.

Similar Threads

 1. Değişkenlerin Tanımlanması-Visual Basic-(Kaynak1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 14-07-08, 19:26
 2. Değişken Tablosu -Visual Basic(Kaynak-1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 14-07-08, 19:05
 3. Mönüler-Visual Basic-(Kaynak-1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 14-07-08, 18:35
 4. Visual Basic IDE Yapısı--(Kaynak-1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 14-07-08, 18:34

Tags for this Thread

Bookmarks

Gönderme izinleri

 • Yeni Konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız.
 • Eklenti gönderemezsiniz.
 • Mesajlarınızı düzenleme izniniz yok.
 •