Sonuçlar 1 to 2 of 2

Konu: Format – Print – Printer(v.basic-kaynak1)

 1. #1

  Default Format – Print – Printer(v.basic-kaynak1)

  Print Format(Sayı,Format)

  Print Format(32465,6429,"###,###,##") Çıktı : 324,465,64

  Print Format(32465,6029,"###,###,##") Çıktı : 324,465,6

  Print Format(32465,602,"000,000,000") Çıktı : 324,465,602

  Print Format(3.2465,"###,##%") Çıktı : 324,46%

  Print Format(sayı, "General Number")

  Print Format(sayı, "Currency")

  Print Format(sayı, "Fixed")

  Print Format(sayı "Standard")

  Print Format(sayı, "Percent")

  Print Format(sayı, "Scientific")

  Print Format(sayı, "Yes/No") ‘ Sayı 0 ise NO

  Print Format(sayı, "True/False") ‘ Sayı 0 ise FALSE

  Print Format(sayı, "On/Off") ‘ Sayı 0 ise OFF

  Print Format(sayi, "General Date")

  Print Format(sayi, "Long Date")

  Print Format(sayi, "Medium Date")

  Print Format(sayi, "Short Date")

  Print Format(sayi, "Long Time")

  Print Format(sayi, "Medium Time")

  Print Format(sayi, "Short Time")  FontSize : Karakter büyüklüğü

  FontName : Kayakter tipi

  Copies : Kopya sayısı

  CurrentX : Çıktının sol kenardan uzaklığı

  CurrentY : Çıktının yukarıdan uzaklığı

  FontSize : Yazı karakteri boyu

  FontName : Yazı tipi

  Height : Kullanılan sayfa boyutuna bağlı olarak yazım alanı yüksekliği

  NewPage : Yeni bir sayfaya yazılmaya başlanağını bildirir

  EndDoc : Yazdırılacak dökümanın bittiğini bildirir

  Page : Aktarılan sayfa sayısı ( EndDoc ile sayma tamalanır )

  ColorMode : vbPRCMMonochrome (1- siyah-beyaz), vbPRMMColor (2-renkli)

  PrintQuality : VbPRPQDraft (-1, Düşük çözünürlük), VbPRQLow (-2, Düşük çz.),

  VbPRQMedium (-3, Orta çözünürlük), VbPRQHight (-4, Yüksek çz.)

  Orientation : Çıktı yönü ( Dikey / Yatay )

  PaperSize : Çıktısı alınacak kağıdın boyutu

  Width : Yazım alanı genişliği

  ( ; ) Noktalı Virgül : Arada boşluk bırakmaz

  ( , ) Virgül : Arada bir tab boşluk bırakır

  ( & ) : Arada boşluk bırakmaz

  Tab : Yazılmaya başlanacak sütunu gösterir

  ( ) Boşluk : Arada boşluk bırakmaz  Birden Fazla Sayfa Yazdırmak  Printer.Print "Page 1"

  Printer.Newpage

  Printer.Print "Page 2"


  Resmi Yazıcıdan Çıkarmak  Printer.PaintPicture Picture1.Picture

  Printer.EndDoc


  Resmin Boyutunu Değiştirerek Yazıcıdan Çıkarmak

  Dim X1, X2, Y1, Y2

  X2 = Picture1.Width

  Y2 = Picture1.Height

  X1 = X2 * 1.5 ‘ 1.5 Oranında Büyütme  Y1 = Y2 * 1.5

  Printer.PaintPicture Picture1.Image, 0, 0, X1, Y1, 0, 0, X2, Y2  Sistemde Kurulu Yazıcı Olup Olmadığını Kontrol Etmek

  Private Sub Yazıcı_Click()

  Dim msg$

  msg = YaziciAdi

  If Bak = "" Then

  MsgBox ("Yazıcı kurulmamış")

  Else

  MsgBox ("Sistemde Kurulu Olan Yazıcı :" + msg)

  End If  End Sub

  Function Yazici() As String

  On Local Error Resume Next

  Yazici = Printer.DeviceName

  End Function


  Form ve Ekran Görüntüsünü Yazıcıdan Almak

  (General)(Declaration)  Option Explicit  Private Declare Sub keybd_event Lib "user32" (ByVal bVk As Byte, _

  ByVal bScan As Byte, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)

  Const VK_MENU As Byte = &H12

  Const VK_SNAPSHOT As Byte = &H2C

  Const KEYEVENTF_KEYUP = &H2  Private Sub FormYaz_Click()

  Dim lWidth As Long, lHeight As Long

  Clipboard.Clear

  Call keybd_event(VK_MENU, 0, 0, 0)

  Call keybd_event(VK_SNAPSHOT, 0, 0, 0)

  DoEvents

  Call keybd_event(VK_SNAPSHOT, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0)

  Call keybd_event(VK_MENU, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0)

  Printer.Print

  If Width > Printer.ScaleWidth Then

  lWidth = Printer.ScaleWidth

  lHeight = (Printer.ScaleWidth / Width) * Height

  Else

  lWidth = Width

  lHeight = Height

  End If

  Printer.PaintPicture Clipboard.GetData, 0, 0, lWidth, lHeight

  Printer.EndDoc

  SavePicture Clipboard.GetData, Me.Name & ".BMP"

  End Sub  Private Sub Command2_Click()

  Dim lHeight As Long

  Clipboard.Clear

  Call keybd_event(VK_SNAPSHOT, 1, 0, 0)

  DoEvents

  Call keybd_event(VK_SNAPSHOT, 1, KEYEVENTF_KEYUP, 0)

  Printer.Print

  lHeight = (Printer.ScaleWidth / Screen.Width) * Screen.Height

  Printer.PaintPicture Clipboard.GetData, 0, 0, Printer.ScaleWidth, lHeight

  Printer.EndDoc

  SavePicture Clipboard.GetData, Me.Name & ".BMP"

  End Sub

 2. #2

  Default

  tşk.

Similar Threads

 1. ClipBoard – Pano(v.basic kaynak1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 2
  Son Mesaj: 06-08-08, 11:15
 2. Image – İmaj-(V.Basic-Kaynak1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 24-07-08, 14:21
 3. Line – Çizgi-(V.Basic-Kaynak1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 24-07-08, 13:56
 4. UpDown – Sayaç(kaynak1-v.basic.)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 0
  Son Mesaj: 04-11-07, 14:47
 5. SSTab – Tab Kontrol(kaynak1-v.basic)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 0
  Son Mesaj: 04-11-07, 14:47

Tags for this Thread

Bookmarks

Gönderme izinleri

 • Yeni Konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız.
 • Eklenti gönderemezsiniz.
 • Mesajlarınızı düzenleme izniniz yok.
 •