Sonuçlar 1 to 2 of 2

Konu: Dosya Yönetimi (v.Basic Kaynak-1)

 1. #1

  Default Dosya Yönetimi (v.Basic Kaynak-1)

  Dosya Yönetimi

  CurDir : Geçerli sürücü ve dizin
  ChDir : Sürücü ve dizinin değiştirir
  ChDrive : Sürücü değiştirir
  MkDir : Geçerli sürücü ve dizinde yeni bir dizin oluşturur
  RmDir : İstenen boş dizinin siler
  FileCopy : Dosyanın istenilen isimle istenilen yere kopyalar
  Kill : Dosyayı siler (Joker karakter kullanabilir)
  Name : Dosyanın adını ve yolunu değiştirir
  FileLen : Dosyanın byte olarak büyüklüğünü verir
  FileDateTime : Dosyanın zaman bilgisini verir
  GetAttr : Dosyanın özelliklerini verir
  SetAttr : Dosyanın istenen özelliğini değiştirir
  Dir : Belirtilen yoldaki dosyaların listesini verir


  Dosya_Boyutu = Str$(FileLen(PathDosyaAdı))
  Dosya_Tarih = Str$(FileDateTime(PathDosyaAdı))

  Private Sub Form_Click()
  Swp = Dir("C:\*.*")
  Do While K <> ""
  Print Swp
  Swp = Dir
  Loop
  End Sub

  Text1.Text = FileDateTime("c:\autoexec.bat")
  MkDir "Deneme" ‘ Aktif dizin altına
  RmDir "C:\deneme\denemealt\altalt"
  Kill "c:\*.bat"
  ChDrive "D"
  ChDir "D:\deneme\alt"
  Name "C:\Autoexec.Bat" As "C:\Temp.Bat"
  SetAttr "C:\Autoexec.Bat",vbHidden+vbReadOnly
  X = GetAttr("C:\Autoexec.Bat")  Sistem Klasörlerini Bulmak

  (Modul)(General)(Declaration)

  Option Explicit

  Public Declare Function GetSystemDirectory Lib "kernel32" Alias _

  GetSystemDirectoryA" (ByVal lpBuffer As String, ByVal nSize As Long) As Long

  Public Declare Function GetTempPath Lib "kernel32" Alias "GetTempPathA" _

  (ByVal nSize As Long, ByVal lpBuffer As String) As Long

  Public Declare Function GetWindowsDirectory Lib "kernel32" Alias _

  "GetWindowsDirectoryA" (ByVal lpBuffer As String, _

  ByVal nSize As Long) As Long  Private Sub Command1_Click()

  Label1 = GetWinDir()

  Label2 = GetTempDir()

  Label3 = GetSystemDir()

  End Sub  Private Function GetSystemDir() As String

  Dim r As Long

  Dim nSize As Long

  Dim tmp As String

  tmp = Space$(256)

  nSize = Len(tmp)

  r = GetSystemDirectory(tmp, nSize)

  GetSystemDir = TrimNull(tmp)

  End Function  Public Function GetTempDir() As String

  Dim r As Long

  Dim nSize As Long

  Dim tmp As String

  tmp = Space$(256)

  nSize = Len(tmp)

  r = GetTempPath(nSize, tmp)

  GetTempDir = TrimNull(tmp)

  End Function  Private Function GetWinDir() As String

  Dim r As Long

  Dim nSize As Long

  Dim tmp As String

  tmp = Space$(256)

  nSize = Len(tmp)

  r = GetWindowsDirectory(tmp, nSize)

  GetWinDir = TrimNull(tmp)

  End Function

  Private Function TrimNull(item As String)

  Dim pos As Integer

  pos = InStr(item, Chr$(0))

  If pos Then

  TrimNull = Left$(item, pos - 1)

  Else

  TrimNull = item

  End If

  End Function

  Dosyanın Olup Olmadığını Kontrol Etmek

  Private Sub Form_Load()

  Dosya = Dir("C:\AUTOEXEC.BAT")

  If Dosya = " " Then

  MsgBox "Dosya Bulunamadı"

  Else

  MsgBox "Dosya Bulundu"

  End If

  End Sub


  Dosya Uzantısını Bulmak

  Function GetExtension(Filename As String)

  Dim PthPos, ExtPos As Integer

  For i = Len(Filename) To 1 Step -1

  If Mid(Filename, i, 1) = "." Then

  ExtPos = i

  For j = Len(Filename) To 1 Step -1

  If Mid(Filename, j, 1) = "\" Then

  PthPos = j

  Exit For

  End If

  Next j

  Exit For

  End If

  Next i

  If PthPos > ExtPos Then

  Exit Function

  Else

  If ExtPos = 0 Then Exit Function

  GetExtension = Mid(Filename, ExtPos + 1, Len(Filename) - ExtPos)

  End If

  End Function  Private Sub Command1_Click()

  Label1.Caption = GetExtension("c:\windows\vb\vb.exe")

  End Sub


  Tam Yolu Verilmiş Dosyanın Adını Bulmak


  Function StripPath(ref3$) As String

  Dim ref1%, ref2%

  StripPath$ = ref3$

  ref1% = InStr(ref3$, "\")

  Do While ref1%

  ref2% = ref1%

  ref1% = InStr(ref2% + 1, ref3$, "\")

  Loop

  If ref2% > 0 Then StripPath$ = Mid$(ref3$, ref2% + 1)

  End Function  Private Sub Command1_Click()

  Label1.Caption = StripPath("c:\windows\media\tada.wav")

  End Sub


  Windows Belgeler Mönüsünün İçeriğini Silmek

  (Modul)(General)(Declaration)

  Declare Sub SHAddToRecentDocs Lib "shell32.dll" (ByVal uFlags As Long, _

  ByVal pv As String)  Private Sub Command1_Click()

  SHAddToRecentDocs 2, vbNullString

  End Sub


  Windows Belgeler Mönüsüne Dosya Eklemek

  (Modul)(General)(Declaration)

  Declare Sub SHAddToRecentDocs Lib "shell32.dll" (ByVal uFlags As Long, _

  ByVal pv As String)  Private Sub Command1_Click()

  Dim Ekle As String

  Ekle = "c:\EklenecekDosya.txt"

  SHAddToRecentDocs 2, Ekle

  End Sub

 2. #2

  Default

  tşk......

Similar Threads

 1. Kod ile Database Yönetimi-(V.Basic-Kaynak1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 2
  Son Mesaj: 05-11-08, 20:08
 2. Hata Yönetimi(v.basic.kaynak1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 26-07-08, 10:16
 3. API Viewer (v.Basic Kaynak-1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 24-07-08, 10:55
 4. SQL .V.Basic.(Kaynak-1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 24-07-08, 10:02
 5. Dosya Erişim Yöntemleri-V.Basic. (Kaynak-1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 24-07-08, 09:21

Tags for this Thread

Bookmarks

Gönderme izinleri

 • Yeni Konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız.
 • Eklenti gönderemezsiniz.
 • Mesajlarınızı düzenleme izniniz yok.
 •