Sonuçlar 1 to 2 of 2

Konu: SQL .V.Basic.(Kaynak-1)

 1. #1

  Default SQL .V.Basic.(Kaynak-1)

  Visual Basic’de Kullanılabilecek SQL Cümleleri

  SELECT : Seçim

  SELECT * FROM kisiler

  SELECT adi, soyadi, sicilno, adres FROM kisiler  FROM : Kullanılacak tabloyu belirtir

  WHERE : Sorgulamada kısıtlama ifadesi

  SELECT * FROM kisiler WHERE ad = “Ali” ‘ Textler tırnak içerisinde

  Mantıksal veriler TRUE - .T. , FALSE - .F.

  SELECT * FROM kisiler WHERE cinsiyet = .T.  AND : Ve

  NOT : Değil

  OR : Veya

  SELECT * FROM kisiler WHERE yas > 10 AND cinsiyet =.T.

  SELECT * FROM orgenciler WHERE sınıf = 1 OR sınıf = 2  IN : İçinde

  SELECT * FROM kisiler WHERE adres IN ("ankara","istanbul")

  SELECT * FROM kisiler WHERE NOT adres IN ("ankara","istanbul")  BETWEEN : Arasında

  SELECT * FROM kisiler WHERE yas BETWEEN 10 AND 15  LIKE : İçeren

  SELECT * FROM kisiler WHERE adres LIKE ‘* Kızılay *’  ORDER BY : Sıralama

  SELECT adi, soyadi FROM kisiler ORDER BY soyadi ASC

  DESC : Küçükten büyüğe sırala (A-Z)

  ASC : Büyükten küçüğe sırala (Z-A) (DEFAULT)

  SELECT adi, soyadi FROM kişiler ORDER BY ad ASC,soyad DESC  DISTINCT : Tekrarsız

  SELECT DISTINCT adi FROM kisiler  DISTINCTROW : Tekrar eden satırlardan sadece birini seçer

  SELECT DISTINCTROW * FROM Tablo_Adı  GROUP BY : Gruplama

  SELECT yas, AVG(maas) FROM kisiler GOUP BY yas  DELETE : Sil

  DELETE FROM kisiler WHERE sicilno = 212

  DELETE FROM kisiler WHERE maas IS NOT NULL  INSERT : Ekle

  INTO : İçine

  VALUES : Değerler

  INSERT INTO kisiler (adi,sayadi,sicilno) VALUES('Veli', 'Koşan', 9)  UPDATE : Güncelle

  SET : Uygula

  UPDATE kisiler SET kisiler.adi='Veli', kisiler.soyadi='Koşan' Where kisiler.Sicilno=9  SUM : Toplam

  SELECT SUM(maas) FROM kisiler  AVG : Ortalama

  SELECT AVG(maas) FROM kisiler  MAX : En büyük değer

  SELECT MAX (maas) FROM kisiler  MIN : En düşük değer

  SELECT MIN(maas) FROM kisiler  COUNT : Say

  SELECT COUNT(*) FROM kisiler

  SELECT COUNT(*) FROM kisiler WHERE yas > 16

  SELECT COUNT(DISTINCT yas) FROM kisiler  JOIN : Birleştirme

  SELECT * FROM kisiler,bölüm WHERE kisiler.sınıf = bölüm.sınıf  SAVE TO TEMP : Tampon tablo oluşturur

  SELECT * FROM personel WHERE cins =.F. SAVE TO TEMP bayan  KEEP : Kalıcı tablo oluşturur

  SELECT * FROM personel WHERE cins = .F. SAVE TO TEMP bayan KEEP


  Tablonun tüm alanlarını ve bütün kayıtlarını seçmek :

  “Select * from Tablo_Adı”  Tablonun alan ve kayıtlarını belli kriterler göre seçmek :
  “Select alan1, alan2 from Tablo_Adı Where alan3 = kriter1”

  Like ile alan ve kayıt seçimi :
  Adres alanı içerisinde “Ankara” bulunan kayıtları seçmek.
  “Select * from tablo_adı where adres like ‘*Ankara*’ ”  Küçükten büyüğe sıralı olarak seçmek :

  "Select * from kisiler order by kayıtno DESC"  Data Kontrol ve SQL
  Private Sub Form_Load()

  Data1.DatabaseName = App.Path + "\personel" ‘ Veri tabanı tanıtımı

  Text1(0).DataField = "adi"

  Text1(1).DataField = "soyadi"

  Text1(2).DataField = "sicilno"

  Text1(3).DataField = "adres"

  Data1.RecordSource = "select * from kisiler" ‘ Kayıt seçimim ( hepsi )

  Data1.Refresh

  If Data1.Recordset.RecordCount = 0 Then ‘ Kayıt yoksa

  yeni_Click

  Exit Sub

  End If

  Data1.Recordset.MoveLast: Data1.Recordset.MoveFirst

  End Sub  Private Sub yeni_Click() ‘ Yeni Kayıt

  If yeni.Caption = "&Yeni Kayıt" Then

  Data1.RecordSource = "select * from kisiler"

  Data1.Refresh

  If Data1.Recordset.RecordCount = 0 Then

  Else

  Data1.Recordset.MoveLast: Data1.Recordset.MoveFirst

  End If

  Text1(0).Text = ""

  Text1(1).Text = ""

  Text1(2).Text = ""

  Text1(3).Text = ""

  yeni.Caption = "&Ekle"

  Else

  Data1.Database.Execute "insert into kisiler(adi, soyadi, _

  sicilno, adres) values ('" & Text1(0).Text & "','" & Text1(1).Text _

  & "'," & Text1(2).Text _ & ",'" & Text1(3).Text & "')"

  Data1.Refresh

  Data1.Recordset.MoveLast: Data1.Recordset.MoveFirst

  yeni.Caption = "&Yeni Kayıt"

  End If

  End Sub  Private Sub Degistir_Click() ‘ Kayıt değiştirme

  Data1.Database.Execute "update kisiler set adi='" & Text1(0).Text & "' _

  where sicilno=" & Text1(2).Text

  Data1.RecordSource = "select * from kisiler"

  Data1.Refresh

  Data1.Recordset.MoveLast: Data1.Recordset.MoveFirst

  End Sub  Private Sub Sil_Click() ‘ Kayıt sil

  Data1.Database.Execute "delete from kisiler where sicilno = " & Text1(2).Text

  Data1.RecordSource = "select * from kisiler"

  Data1.Refresh

  Data1.Recordset.MoveLast: Data1.Recordset.MoveFirst

  End Sub  Private Sub Ara_Click() ‘ Kayıt arama

  aranan$ = InputBox("Aranan kişinin Adını Giriniz :", "Arama")

  Data1.RecordSource = " select * from kisiler where adi like '* " & aranan$ & "*'"

  Data1.Refresh

  If Data1.Recordset.RecordCount = 0 Then

  Data1.RecordSource = "select * from kisiler"

  Data1.Refresh

  Data1.Recordset.MoveLast: Data1.Recordset.MoveFirst

  MsgBox "Aranan kayıt Bulunamadı.", vbInformation, "Arama"

  Else

  Data1.Refresh

  Data1.Recordset.MoveLast: Data1.Recordset.MoveFirst

  End If

  End Sub  Private Sub Data1_Reposition()

  Data1.Caption = Data1.Recordset.AbsolutePosition + 1 & "/" & _

  Data1.Recordset.RecordCount

  End Sub  Private Sub Kapa_Click() ‘ Programı kapat

  End

  End Sub

 2. #2

  Default

  tşk.

Similar Threads

 1. API Viewer (v.Basic Kaynak-1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 24-07-08, 10:55
 2. Dosya Erişim Yöntemleri-V.Basic. (Kaynak-1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 24-07-08, 09:21
 3. Dosya Yönetimi (v.Basic Kaynak-1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 15-07-08, 11:07
 4. Mönüler-Visual Basic-(Kaynak-1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 14-07-08, 18:35
 5. Visual Basic IDE Yapısı--(Kaynak-1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 14-07-08, 18:34

Tags for this Thread

Bookmarks

Gönderme izinleri

 • Yeni Konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız.
 • Eklenti gönderemezsiniz.
 • Mesajlarınızı düzenleme izniniz yok.
 •