Sonuçlar 1 to 2 of 2

Konu: Klavye Olayları-V.Basic-(kaynak1)

 1. #1

  Default Klavye Olayları-V.Basic-(kaynak1)

  Klavye Olayları

  Tuş basımının aktif olmasa dahi form tarafından algılanması isteniyorsa formun KeyPreview özelliği True olmalıdır.
  KeyDown

  Tuşa basılması olayı. Aktif nesne tarafından algılanır. KeyUp olayından önce oluşur.  Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)

  ‘ Tuşa basılması ile yapılacak olan işlemler

  End Sub

  KeyPress


  Tuşa basılması ve bırakılması olayı. Aktif nesne tarafından algılanır.  Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer)

  ‘ Tuşun basılıp bırakılması ile yapılacak olan işlemler

  End Sub


  KeyUp
  Basılı olan tuşun bırakılması olayı. Aktif nesne tarafından algılanır. KeyDown olayından sonra oluşur.  Private Sub Form_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)

  ‘ Basılı olan tuşun bırakılması ile yapılacak olan işlemler

  End Sub

  Basılan Tuşun Kodunu Bulmak
  Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)

  MsgBox "Basılan Tuşun Kodu :" & KeyCode

  End Sub  Basılan Tuşun Ascii Değerini Bulmak  Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer)

  MsgBox "Basılan Tuşun Ascii Değeri :" & KeyAscii

  End Sub


  Sadece Büyük Harf Kullanmak

  Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer)

  If KeyAscii = 13 Then

  KeyAscii = 0

  End If

  KeyAscii = Asc(UCase(Chr(KeyAscii))) ‘ UCase ile büyük harfe çevriliyor

  Print Chr(KeyAscii)

  End Sub
  Esc Tuşu ile Çıkış
  Çıkış_Butonu.Cancel = True  Private Sub Çıkış_butonu_Click()

  End

  End Sub
  NumLock ve CapsLock’u Açıp Kapatmak
  (General)(Declaration)
  Const VK_CAPITAL = &H14 ‘ CapsLock
  Const VK_NUMLOCK = &H90 ‘ NumLock
  Private Type KeyboardBytes
  kbByte(0 To 255) As Byte
  End Type
  Private Declare Function GetKeyboardState Lib "user32" _
  (kbArray As KeyboardBytes) As Long
  Private Declare Function SetKeyboardState Lib "user32" _
  (kbArray As KeyboardBytes) As Long
  Dim Tuş_Kodu As String
  Dim kbArray As KeyboardBytes

  Private Sub Command1_Click()
  ' Tuş_Kodu = VK_NumLock
  Tuş_Kodu = VK_CAPITAL
  GetKeyboardState kbArray
  kbArray.kbByte(Tuş_Kodu) = 0 ' Kapat
  SetKeyboardState kbArray
  End Sub

  Private Sub Command2_Click()
  kbArray.kbByte(Tuş_Kodu) = 1 ' Aç
  SetKeyboardState kbArray
  End Sub

  Sisteme Tuş Basımı Yollamak
  (General)(Declaration)
  Option Explicit
  Private Declare Sub keybd_event Lib "user32" (ByVal bVk As Byte, _
  ByVal bScan As Byte, ByVal dwFlags As Long, ByVal dwExtraInfo As Long)
  Const VK_CONTROL = &H11
  Const KEYEVENTF_KEYUP = &H2
  Const VK_ESCAPE = &H1B

  Private Sub Form_Click()
  Call keybd_event(VK_CONTROL, 0, 0, 0) ‘ CTRL
  Call keybd_event(VK_ESCAPE, 0, 0, 0) ‘ ESC
  Call keybd_event(VK_ESCAPE, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0)
  Call keybd_event(VK_CONTROL, 0, KEYEVENTF_KEYUP, 0)
  End Sub
  Fonksiyon Tuşlarına Görev Atamak

  (General)(Declaration)
  Option Explicit
  Const KEY_F1 = &H70
  Const KEY_F2 = &H71
  Const KEY_ESCAPE = &H1B

  Form1.KeyPreview = True ‘ Formun KeyPreview özelliği True

  Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
  Select Case KeyCode
  Case KEY_F1 ‘ F1 - Tarih
  Text1.Text = Date$
  Case KEY_F2 ‘ F2 - Saat
  Text1.Text = Time$
  Case KEY_ESCAPE ‘ ESC - Çıkış
  Unload Me
  End Select
  End Sub
  SendKeys – Tuş Basımı Göndermek


  Private Sub Command1_Click()
  SendKeys "%{F4}", True ‘ Alt + F4 Programı kapar
  End Sub

 2. #2

  Default

  tşk.

Similar Threads

 1. Fare Olayları-V.Basic-(kaynak1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 24-07-08, 10:12
 2. ToolBox -V.Basic-(kaynak1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 24-07-08, 09:18
 3. IFF-V.Basic-(kaynak1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 14-07-08, 19:46
 4. Choose-V.basic-(kaynak1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 14-07-08, 19:41
 5. Do While ... Loop-V.Basic-(kaynak1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 14-07-08, 19:36

Tags for this Thread

Bookmarks

Gönderme izinleri

 • Yeni Konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız.
 • Eklenti gönderemezsiniz.
 • Mesajlarınızı düzenleme izniniz yok.
 •