Sonuçlar 1 to 2 of 2

Konu: Değişken Fonksiyonları-Visual Basic-(kaynak1)

 1. #1

  Default Değişken Fonksiyonları-Visual Basic-(kaynak1)

  InStr : Bir String ‘in diğeri içerisinde ilk nerde bulunduğunu kontrol eder  AdSoyad = “Murat Ustaoğlu”

  Sonuc = InStr(1, AdSoyad , “r”) ‘ Sonuc = 3

  Sonuc = InStr(4, AdSoyad , “r”) ‘ 4. karakterden itibaren arar. Sonuc = 0

  Sonuc = InStr(8, AdSoyad , “u”) ‘ 8. karakterden itibaren arar. Sonuc = 14  Left : String ‘in soldaki belli sayıdaki karakteri ile yeni bir String oluşturur  Sonuc = Left(AdSoyad , 5) ‘ Sonuc = “Murat”  Mid : String ‘in ortasındaki karakterlerden yeni bir String yaratır  Sonuc = Mid(AdSoyad , 3, 6) ‘ Sonuc = “rat Us”  Right : String ‘in sağındaki belli sayıdaki karakteri ile yeni bir String oluşturur  Sonuc = Right(AdSoyad , ‘ Sonuc = “Ustaoğlu”  Trim : String ‘in sağındaki ve solundaki boşlukları atarak yeni bir String oluşturur  Soyad = “ usta “

  Sonuc = Trim(Soyad) ‘ Sonuc = “usta”  LTrim : String ‘in soldaki boşlukları atarak yeni bir String oluşturur  Sonuc = LTrim(Soyad) ‘ Sonuc = “usta “  RTrim : String ‘in sağında boşlukları atarak yeni bir String oluşturur  Sonuc = RTrim(Soyad) ‘ Sonuc = “ usta”  LCase : String ‘in bütün karakterlerini küçük harf yapar  Sonuc = LCase(AdSoyad) ‘ Sonuc = “murat ustaoğlu”  UCase : String ‘in bütün karakterlerini büyük harf yapar  Sonuc = UCase(AdSoyad) ‘ Sonuc = “MURAT USTAOĞLU”  Len : Stringdeki karakter sayısını bulur  Soyad=“usta”

  Sonuc = Len(soyad) ‘ Sonuc = 4  Asc : Stringin ilk karakterinin ascii kodunu bulur  Sonuc = Asc(“A”) ‘ Sonuc “65”

  Sonuc = Asc(“aranan”) ‘ Sonuc “97”

  Sonuc = Asc(“a”) ‘ Sonuc “97”  Chr : 0 – 255 arası tam sayıyı o sayıya karşılık gelen Ascii karaktere dönüştürür  Sonuc = Chr(65) ‘ Sonuc “A”  Str : String‘e dönüştürme  Sonuc = Str(654846546) ‘ Sonuc = “654846546”  Space : İstenen miktarda boşluk karakteri atar  AdSoyad = "Murat"

  AdSoyad = AdSoyad + Space(10)

  AdSoyad = AdSoyad + "Ustaoğlu" ‘ AdSoyad = “Murat Ustaoğlu”  StrComp : Variant yada String iki değişkeni karşılaştırır  AD0 = “Murat Ustaoğlu”

  AD1= “murat ustaoğlu”

  Sonuc = StrComp(AD0, AD1, VbTextCompare) ‘ Sonuc = 0  Sabit Açıklama

  VbTextCompare Text karşılaştırma

  VbBinaryCompare Binary Karşılaştırma

  VbDataBaseCompare Database ‘den karşılaştırma  StrComp Geri Dönen Değer

  string1 string2 ‘den küçükse -1

  string1 string2 ‘ye eşitse 0

  string1 string2 ‘den büyükse 1

  string1 yada string2 boş ise Null


  StrConv : String değişkenlerde dönüşüm yapar  Ad =“ Murat”

  Sonuc = StrConv(ad, 1) ‘ Sonuc = “MURAT”  Sabit Değer Açıklama

  VbUpperCase 1 Büyük harfe dönüşür

  VbLowerCase 2 Küçük harfe dönüşür

  VbProperCase 3 Bütün kelimelerin ilk harfi büyük harfe dönüşür

  VbUniCode 64 Varsayılan kod sayfasından UniCode dönüşür

  VbFromCode 128 UniCode ’den varsayılan kod sayfasına dönüşür


  StrReverse : String değişkende harfleri tersten sıralayarak atar  Sonuc = StrReverse(Ad) ‘ Sonuc = “taruM”  Replace : Karakterleri istenen başka karakterlerle değiştirir  Sonuç = Replace(ad,”rat”,”stafa”,,,VbTextCompare) ‘ Sonuc = “Mustafa”  Sabit Açıklama

  VbTextCompare Text karşılaştırma

  VbBinaryCompare Binary Karşılaştırma

  VbDataBaseCompare Database ‘den karşılaştırma  String : İstenilen sayıda karakteri Variant değişkene atar  Sonuc = String( 5, “ * “ ) ‘ Sonuc = “*****”  Fix : Ondalık kısmı atarak Integer ‘a dönüştürme  Sayı = -99.8

  Sonuc = Fix(Sayı) ‘ Sonuc = -99

  Sayı = 99.8

  Sonuc = Fix(Sayı) ‘ Sonuc = 99  Int : Ondalık kısmı atarak Integer ‘a dönüştürme  Sonuc = Int(6.94846546) ‘ Sonuc = “6 “

  Sonuc = Int(6.35484654) ‘ Sonuc = “6 “

  Sonuc = Int(-6.84654) ‘ Sonuc = “-7 “  IsEmpty : Variant değişkenlerin dolu olup olmadığını kontrol eder  Dim Soyad As Variant

  Soyad = “usta”

  Sonuc = IsEmpty(Soyad) ‘ Sonuc = False  IsNull : Variant değişkendeki verinin boşaltıldığını gösterir  Sonuc = IsNull(Soyad) ‘ Sonuc = False

  Soyad = Null

  Sonuc = IsNull(Soyad) ‘ Sonuc = True  IsNumeric : Variant değişken bir sayı ise True olur  Sonuc = IsNumeric(Soyad) ‘ Sonuc = False  IsDate : Variant değişken tarih saat bilgisi içeriyorsa True olur  Tarih = #January 1, 1970#

  Tarih = Tarih + 7 ‘ Tarih 1 hafta sonraya atlar

  Sonuc = IsDate(Tarih) ‘ Sonuc = True  IsArray : Değişkenin dizi olup olmadığını denetler  Dim Dizis(110) As String

  Sonuc = IsArray(Dizis) ‘ Sonuc = True  CVErr : Bir hata numarası değeri alarak Error tipinde Variant olarak döndürür  IsError : Değişkenin bir variant yada Error olup olmadığını denetler  Function Hesap() ‘ CVErr fonksiyonu

  On error goto hata:

  ...

  hata:

  If Err.Number <> 0 then

  Hesap = CVErr()

  End If

  End Function  Deger=Hesap() ‘ IsError fonksiyonu

  If IsError(Deger) Then

  ....

  End If  IsObject : Değişkenin bir nesne olup olmadığını denetler  Sonuc = IsObject(Command1) ‘ Sonuc = True  Val : String ‘den Sayıya dönüştürme  Sonuc = Val(“1231”) ‘ Sonuc = 1231

  Sonuc = Val(“1231 Ali Amca”) ‘ Sonuc = 1231

  Sonuc = Val(“1ASDF231”) ‘ Sonuc = 1

  Sonuc = Val(“12,31”) ‘ Sonuc = 12

  Sonuc = Val(“AS1231”) ‘ Sonuc = 0  TypeName : Değişkenin veri tipinin ismini verir  Dim Ad As String

  Ad=“Murat”

  Sonuc = TypeName(Ad) ‘ Sonuc = “String”  VarType : Variant değişkendeki verinin tipini kontrol eder  Sonuc = VarType(AdSoyad) ‘ Sonuc = 8

  Sonuc = VarType(Sayı) ‘ Sonuc = 2
  VarType Sabit Geri Dönen Değer

  Default (Hazırlanmamış) VbEmpty 0

  Null (Geçersiz veri) VbNull 1

  Integer VbInteger 2

  Long VbLong 3

  Single VbSingle 4

  Double VbDouble 5

  Currency VbCurrency 6

  Date VbDate 7

  String VbString 8

  Object VbObject 9

  Error VbError 10

  Boolean VbBoolean 11

  Variant VbVariant 12

  Data Object VbDataObject 13

  Ondalık Değer VbDecima 14

  Byte CbByte 17

  Array CbArray 8192


  Abs : Sayının mutlak değerini bulur  Sonuc = Abs(12) ‘ Sonuc = 12

  Sonuc = Abs(-12) ‘ Sonuc = 12  Sqr : Sayının karekökünü alır  Sayı = 9

  Sonuc = Sqr(Sayı) ‘ Sonuc = “3 “  Sgn : Sayının pozitif mi negatif mi olduğunu bulur  Sayı = 6

  Sonuc = Sgn(Sayı) ‘ Sonuc = 1

  Sayı = -6

  Sonuc = Sgn(Sayı) ‘ Sonuc = -1

  Sayı = 0

  Sonuc = Sgn(Sayı) ‘ Sonuc = 0  Rnd : 0 – 1 arasında rastgele bir sayı döndürür  Randomize ‘ Her seferinde aynı sayının üretilmesini engeler

  sonuc = Int(Rnd * 25 + 1) ‘ 1- 25 arası bir sayı üretir  Round : Sayıyı istenen basamağa kadar yuvarlar  Sonuc= Round(3.48) ‘ Sonuc = 3

  Sonuc= Round(3.523214324, 2) ‘ Sonuc = 3.52

  Sonuc= Round(3.523214324) ‘ Sonuc = 4  LBound : Dizi içerisinde ki en küçük indisi döndürür  Dim arrayy1(3 To 5) As Integer

  Sonuc = LBound(arrayy1()) ‘ Sonuc = 3  Ubound : Dizi içerisinde ki en büyük indisi döndürür  Dim arrayy1(3 To 5) As Integer

  Sonuc = UBound(arrayy1()) ‘ Sonuc = 5  Array : Bir variant dizisi oluşturur  Dim X As Variant

  X = Array(23, 45, 67, 89, 12)

  sonuc = X(3) ‘ Sonuc = 89

  X = Array(“Ali”, “Ahmet”, “Kemal”)

  Sonuc = X(2) ‘ Sonuc = “Kemal”  Timer : Gece yarısından sonra geçen saniye mikarı  Sonuc = Timer ‘ Sonuc 22:50 için 82200  Date : Sistem tarihini verir  Sonuc = Date ‘ Sonuc o günün tarihi

  Date = #January 25, 2099# ‘ Tarih 25.01.2099 olarak değişir  Time : Sistem saatini verir  Sonuc = Time ‘ Sistem saati

  Time = “12:00.00” ‘ Saati 12:00:00 olarak değiştirir  Now : Sistem tarih ve saatini gösterir  Sonuc = Now ‘ Tarih ve saat  Day : Tarinin gününü gösterir  Sonuc = Day(Now) ‘ Gün  WeekDay : Haftanın kaçıncı olduğunu gösterir  Sonuc = WeekDay(Now) ‘ 0- Pazar , 1 – Pazartesi, 2 – Salı ....  WeekDayName : Haftanın 1. 3. gibi günlerinin ismi  Sonuc = WeekDayName(5) ‘ Sonuc = “Cuma”  Month : Tarihin ayını verir  Sonuc = Month(Now) ‘ Ay  MonthName : Sayısal olarak verilen ayın ismini verir  Sonuc = Month(7) ‘ Sonuc = “Temmuz”  Year : Tarihin yılını verir  Sonuc = Year(Now) ‘ Yıl  Hour : Zamanın saat bilgisini verir  Sonuc = Hour(Now) ‘ Saat 0 – 23  Minute : Zamanın dakika bilgisini verir  Sonuc = Minute(Now) ‘ Dakika 0- 59  Second : Zamanın saniye bilgisini verir  Sonuc = Second(Now) ‘ Saniye 0 - 59  DateSerial : Verilen yıl, ay ve güne karşı gelen tarih bilgisi oluşturur  Sonuc = DateSerial(1413, 11, 21) ‘ Sonuc = “21.11.1413”  DateValue : Tarihe ait bir Variant döndürür  Sonuc = DateValue("08.07.2002")+ 1000 ‘ Sonuc = “03.04.2005”

  Sonuc = DateValue("08.07.2002") - DateValue("08.07.2001") ‘ Sonuc = 365  TimeSerial : Verilen saat, dakika ve saniye ile zaman bilgisi döndürür  Sonuc = TimeSerial(5, 9, 32) ‘ Sonuc = “05:09:32”

  Saat 4:32:00 ile 2:22:12 arasında geçen süre

  Sonuc = TimeSerial(4-2, 32-22, 00-12) ‘ Sonuc = “02:04:48”  TimeValue : Zamana ait Variant döndürür  Saat1 = #5:11:12 PM#

  Saat2 = #8:23:11 PM#

  Sonuc = TimeValue(Saat2) - TimeValue(Saat1)

  Saat = Hour(Sonuc) ‘ Saat = 3

  Dakika = Minute(Sonuc) ‘ Dakika = 11

  Saniye = Second(Sonuc) ‘ Saniye = 59  Sin : Açının sinüsünü döndürür

  Cos : Açının kosinüsünü döndürür

  Tan : Açının tanjantını döndürür

  Cot : 1/Tan(x)

  Atn : Açının arktanjantını döndürür

  Cosh : (Exp(x)+Exp(-x))/2

  ArcCos : Atn(x(Sqr(-x*x+1))+3,14/2

  Sinh : (Exp(x)-Exp(-x))/2

  ArcSin : Atn(x(Sgr(-x*x+1))

  Csc : 1/Sin(x)

  Exp : Doğal logaritma üssünün tabanını döndürür

  Log : Sayının doğal logaritmasını döndürür

  Loga : Log(x)/Log(a)

  Hex : Ondalık sayıyıyı onaltılık sayıya döndürür (&H)

  Oct : Ondalık sayıyı sekizlik sayıya döndürür (&O)
  Type Mismatch : Hatalı veri ( String değişkene sayısal veri aktarılması, vb. )

  Division By Zero : Sıfır ile bölme yapılamaz

  Overflov : Değişkene yapılan atama değişken kapasitesinden büyük

  Global defination invalid inside form module : Global tanımlama form içerisinde yapılamaz

  Invalid outside Sub or Function : Tanımlamamış fonksiyon

  Subscript out of range : Tanımlanmış aralığın dışındaki değer

  Use Static or ReDim to dimension arrays in this procedure :

  Değişkenler General Declaration bölümünde Static yada ReDim olarak tanımlanmış

  Dublicate Defination Error : Aynı isim iki farklı tür değişken için kullanılmaya çalışılıyor

  Variable Not Defined : Tanımlanmamış değişken kullanılmaya çalışılıyor

 2. #2

  Default

  tşk.

Similar Threads

 1. Aritmetik İşlemler-Visual Basic-(kaynak1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 14-07-08, 20:12
 2. LIKE Bulanık Arama-Visual Basic-(Kaynak1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 14-07-08, 20:07
 3. CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 14-07-08, 20:06
 4. Değişkenlerin Tanımlanması-Visual Basic-(Kaynak1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 14-07-08, 19:26
 5. Değişken Tablosu -Visual Basic(Kaynak-1)
  By Elektronik in forum Visual Basic
  CEvaplar: 1
  Son Mesaj: 14-07-08, 19:05

Tags for this Thread

Bookmarks

Gönderme izinleri

 • Yeni Konu açamazsınız
 • Konulara cevap yazamazsınız.
 • Eklenti gönderemezsiniz.
 • Mesajlarınızı düzenleme izniniz yok.
 •